ORDE do 28 de xaneiro de 2022 pola que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas (código de procedemento VI406B).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220203/AnuncioG0532-280122-0001_gl.pdf