RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220216/AnuncioG0599-080222-0002_gl.pdf