ORDE do 7 de febreiro de 2022 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2022 (código de procedemento ED527A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220215/AnuncioG0598-080222-0001_gl.pdf