RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220225/AnuncioG0598-180222-0001_gl.pdf