ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220512/AnuncioG0425-020522-0001_gl.pdf