ANALÍTICAS DAS FONTES 

CentroMédicoConcello

MercadoRotondaRC

 

 iconoPDFAnalítica Febreiro 2023

 

iconoPDFAnalítica Marzo 2023

 

iconoPDFAnalítica Abril 2023

 

iconoPDFAnalítica Maio 2023

 

 iconoPDFAnalítica Xuño 2023

 

iconoPDFAnalítica Xullo 2023

 

iconoPDFAnalítica Agosto 2023

 

 

ANALÍTICAS DA ETAP 

iconoPDFAnalítica Decembro 2022 

 

iconoPDFAnalítica Xuño 2023

 

iconoPDFAnalítica Agosto 2023