ANALÍTICAS DAS FONTES 

CentroMédicoConcello

MercadoRotondaRC

 

 iconoPDFAnalítica Febreiro 2023

 

iconoPDFAnalítica Marzo 2023

 

iconoPDFAnalítica Abril 2023

 

iconoPDFAnalítica Maio 2023

 

 iconoPDFAnalítica Xuño 2023

 

iconoPDFAnalítica Xullo 2023

 

iconoPDFAnalítica Agosto 2023

 

 iconoPDFAnalítica Setembro 2023

 

iconoPDFAnalítica Xaneiro 2024

 

ANALÍTICAS DA ETAP 

iconoPDFAnalítica Decembro 2022 

 

iconoPDFAnalítica Xuño 2023

 

iconoPDFAnalítica Agosto 2023

 

iconoPDFAnalítica Novembro 2023

 

iconoPDFAnalítica Decembro 2023

 

iconoPDFAnalítica1 Xaneiro 2024

 

iconoPDFAnalítica2 Xaneiro 2024

 

iconoPDFAnalítica Febreiro 2024

 

iconoPDFAnalítica Marzo 2024

 

iconoPDF

Analítica Abril 2024

 

iconoPDF

Analítica Maio 2024