MedioAmbiente

O Decreto 116/2015, do 4 de outubro, modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, establecida polo Decreto 227/2012, do 2 de decembro, coa finalidade de adaptala ás necesidades que o momento actual aconsella acometer, tendo en conta os principios de eficacia, suficiencia e racionalización que deben inspirar a actuación e a organización administrativa.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma ao que corresponden as competencias e funcións en materia de ambiente, ordenación do territorio e SalvaterraLimpa250urbanismo, e conservación da natureza, conforme ao establecido no Estatuto de autonomía para Galicia nos termos sinalados na Constitución española e que exercerá no nivel de desenvolvemento que se indica neste decreto para cada un dos órganos integrantes deste departamento.

Un dos proxectos máis ambiciosos do Concello de Salvaterra é o de dotar de zonas verdes e espazos de lecer a toda a localidade para equilibrar a calidade de vida. Así, o Concello de Salvaterra conta con mais de 1.000 árbores plantadas, numerosas papeleiras para resíduos dos cans, sanecans, e unha zona destinada para cans.

Por este motivo o Concello de Salvaterra propuxo diferentes iniciativas para o disfrute da Natureza de veciños e visitantes aproveitando a paisaxe relaxante que nos ofrecen os ríos Miño e Tea que bañan estas terras, ademais do seu suave microclima e de ser fronteira con Portugal.

Deste xeito, no Concello de Salvaterra de Miño foi implantado un programa de recollida selectiva no que se recollen as seguintes actuacións:

 

RecollidaLixo RecolidaPilas2RecollidaAceite

 

IllaFillaboaParque PaseoFluvial

 

SendeirismoMountainBike AnaliticasAugas

 

 Autocaravanas

ecoembesSOGAMA  OportunidadesGalicia